Medicación Interacción: Diarrea

Diarrea: Medicación Interacción

 • Lanoxin (Digoxin) + Cardioquin (quinidine)
 • Lanoxin (Digoxin) + Quinaglute (quinidine)
 • Lanoxin (Digoxin) + Quinidex (quinidine)
 • Lanoxin (Digoxin) + Quinora (quinidine)
 • Adalat (Nifedipine) + Cardioquin (quinidine)
 • Adalat (Nifedipine) + Quinaglute (quinidine)
 • Adalat (Nifedipine) + Quinidex (quinidine)
 • Adalat (Nifedipine) + Quinora (quinidine)
 • Procardia (Nifedipine) + Cardioquin (quinidine)
 • Procardia (Nifedipine) + Quinaglute (quinidine)
 • Procardia (Nifedipine) + Quinidex (quinidine)
 • Procardia (Nifedipine) + Quinora (quinidine)
 • Calan (Verapamil) + Cardioquin (quinidine)
 • Calan (Verapamil) + Quinaglute (quinidine)
 • Calan (Verapamil) + Quinidex (quinidine)
 • Calan (Verapamil) + Quinora (quinidine)
 • Isoptin (Verapamil) + Cardioquin (quinidine)
 • Isoptin (Verapamil) + Quinaglute (quinidine)
 • Isoptin (Verapamil) + Quinidex (quinidine)
 • Isoptin (Verapamil) + Quinora (quinidine)
 • Verelan (Verapamil) + Cardioquin (quinidine)
 • Verelan (Verapamil) + Quinaglute (quinidine)
 • Verelan (Verapamil) + Quinidex (quinidine)
 • Verelan (Verapamil) + Quinora (quinidine)
 • Cibalith-SAccupril + (Accupril)
 • Cibalith-SAltace + (Altace)
 • Cibalith-SCapoten + (Capoten)
 • Cibalith-SLotensin + (Lotensin)
 • Cibalith-SMonopril + (Monopril)
 • Cibalith-SPrinivil + (Prinivil)
 • Cibalith-SZestril + (Zestril)
 • Cibalith-SVasotec + (Vasotec)
 • EskalithAccupril + (Accupril)
 • EskalithAltace + (Altace)
 • EskalithCapoten + (Capoten)
 • EskalithLotensin + (Lotensin)
 • EskalithMonopril + (Monopril)
 • EskalithPrinivil + (Prinivil)
 • EskalithZestril + (Zestril)
 • EskalithVasotec + (Vasotec)
 • LithobidAccupril + (Accupril)
 • LithobidAltace + (Altace)
 • LithobidCapoten + (Capoten)
 • LithobidLotensin + (Lotensin)
 • LithobidMonopril + (Monopril)
 • LithobidPrinivil + (Prinivil)
 • LithobidZestril + (Zestril)
 • LithobidVasotec + (Vasotec)
 • LithonateAccupril + (Accupril)
 • LithonateAltace + (Altace)
 • LithonateCapoten + (Capoten)
 • LithonateLotensin + (Lotensin)
 • LithonateMonopril + (Monopril)
 • LithonatePrinivil + (Prinivil)
 • LithonateZestril + (Zestril)
 • LithonateVasotec + (Vasotec)
 • LithotabsAccupril + (Accupril)
 • LithotabsAltace + (Altace)
 • LithotabsCapoten + (Capoten)
 • LithotabsLotensin + (Lotensin)
 • LithotabsMonopril + (Monopril)
 • LithotabsPrinivil + (Prinivil)
 • LithotabsZestril + (Zestril)
 • LithotabsVasotec + (Vasotec)
 • Lanoxin (Digoxin) + Cordarone (Amidarone)
 • Lanoxin (Digoxin) + Rythmol (propafenone)
 • Lanoxin (Digoxin) + Quinalan (quinidine)
 • Lanoxin (Digoxin) + Sandimmune (cyclosporine)
 • Lanoxin (Digoxin) + E.E.S. (E-Mycin)
 • Lanoxin (Digoxin) + Eryc (EryPed)
 • Lanoxin (Digoxin) + Ery-Tab (Erythrocin)
 • Lanoxin (Digoxin) + Eryzole (Ilosone)
 • Lanoxin (Digoxin) + Ilotycin (Pediazole)
 • Lanoxin (Digoxin) + PCE (Robimycin)
 • Lanoxin (Digoxin) + Achromycin V (Tetracycline)
 • Lanoxin (Digoxin) + Declomycin (Demeclocycline)
 • Lanoxin (Digoxin) + Doryx (Doxycycline)
 • Lanoxin (Digoxin) + Minocin (Minocycline)
 • Lanoxin (Digoxin) + Rondomycin (Methacycline)
 • Lanoxin (Digoxin) + Sumycin (Tetracycline)
 • Lanoxin (Digoxin) + Terramycin (Oxytetracycline)
 • Lanoxin (Digoxin) + Uri-Tet (Oxytetracycline)
 • Lanoxin (Digoxin) + Vibramycin (Doxycycline)
 • Lanoxin (Digoxin) + Adalat (Nifedipine)
 • Lanoxin (Digoxin) + Procardia (Nifedipine)
 • Lanoxin (Digoxin) + Calan (Verapamil)
 • Lanoxin (Digoxin) + Isoptin (Verapamil)
 • Lanoxin (Digoxin) + Verelan (Verapamil)
 • Lanoxin (Digoxin) + Cardizem (Diltiazem)
 • Lanoxin (Digoxin) + Dilacor XR (Diltiazem)
 • Lanoxin (Digoxin) + Plendil (Felodipine)
 • Lanoxin (Digoxin) + Vascor (Bepridil)
 • Lanoxin (Digoxin) + Valium (diazepam)
 • Lanoxin (Digoxin) + Xanax (Alprazolam)
 • Lanoxin (Digoxin) + Aldactazide (Spironolactone, HCTZ)
 • Lanoxin (Digoxin) + Aldactone (spironolactone)
 • Lanoxin (Digoxin) + Dyazide (Triamterene, HCTZ)
 • Lanoxin (Digoxin) + Maxzide (Triamterene, HCTZ)
 • Lanoxin (Digoxin) + Midamor (amiloride)
 • Lanoxin (Digoxin) + Moduretic (Amiloride, HCTZ)
 • Cipro (Ciprofloxacin) + Aerolate
 • Cipro (Ciprofloxacin) + Bronkodyl
 • Cipro (Ciprofloxacin) + Elixophyllin
 • Cipro (Ciprofloxacin) + Slo-bid
 • Cipro (Ciprofloxacin) + Theobid
 • Cipro (Ciprofloxacin) + Theoclear
 • Cipro (Ciprofloxacin) + Theolair
 • Cipro (Ciprofloxacin) + Theovent
 • Cipro (Ciprofloxacin) + Aquaphyllin
 • Cipro (Ciprofloxacin) + Elixomin
 • Cipro (Ciprofloxacin) + Quibron-T
 • Cipro (Ciprofloxacin) + Slo-Phyllin
 • Cipro (Ciprofloxacin) + Theochron
 • Cipro (Ciprofloxacin) + Theo-Dur
 • Cipro (Ciprofloxacin) + Theo-24
 • Cipro (Ciprofloxacin) + Uniphyl
 • Noroxin (Norfloxacin) + Aerolate
 • Noroxin (Norfloxacin) + Bronkodyl
 • Noroxin (Norfloxacin) + Elixophyllin
 • Noroxin (Norfloxacin) + Slo-bid
 • Noroxin (Norfloxacin) + Theobid
 • Noroxin (Norfloxacin) + Theoclear
 • Noroxin (Norfloxacin) + Theolair
 • Noroxin (Norfloxacin) + Theovent
 • Noroxin (Norfloxacin) + Aquaphyllin
 • Noroxin (Norfloxacin) + Elixomin
 • Noroxin (Norfloxacin) + Quibron-T
 • Noroxin (Norfloxacin) + Slo-Phyllin
 • Noroxin (Norfloxacin) + Theochron
 • Noroxin (Norfloxacin) + Theo-Dur
 • Noroxin (Norfloxacin) + Theo-24
 • Noroxin (Norfloxacin) + Uniphyl
 • Penetrex (Enoxacin) + Aerolate
 • Penetrex (Enoxacin) + Bronkodyl
 • Penetrex (Enoxacin) + Elixophyllin
 • Penetrex (Enoxacin) + Slo-bid
 • Penetrex (Enoxacin) + Theobid
 • Penetrex (Enoxacin) + Theoclear
 • Penetrex (Enoxacin) + Theolair
 • Penetrex (Enoxacin) + Theovent
 • Penetrex (Enoxacin) + Aquaphyllin
 • Penetrex (Enoxacin) + Elixomin
 • Penetrex (Enoxacin) + Quibron-T
 • Penetrex (Enoxacin) + Slo-Phyllin
 • Penetrex (Enoxacin) + Theochron
 • Penetrex (Enoxacin) + Theo-Dur
 • Penetrex (Enoxacin) + Theo-24
 • Penetrex (Enoxacin) + Uniphyl
 • Tagamet (Cimetidine) + Aerolate
 • Tagamet (Cimetidine) + Bronkodyl
 • Tagamet (Cimetidine) + Elixophyllin
 • Tagamet (Cimetidine) + Slo-bid
 • Tagamet (Cimetidine) + Theobid
 • Tagamet (Cimetidine) + Theoclear
 • Tagamet (Cimetidine) + Theolair
 • Tagamet (Cimetidine) + Theovent
 • Tagamet (Cimetidine) + Aquaphyllin
 • Tagamet (Cimetidine) + Elixomin
 • Tagamet (Cimetidine) + Quibron-T
 • Tagamet (Cimetidine) + Slo-Phyllin
 • Tagamet (Cimetidine) + Theochron
 • Tagamet (Cimetidine) + Theo-Dur
 • Tagamet (Cimetidine) + Theo-24
 • Tagamet (Cimetidine) + Uniphyl
 • Biaxin (Clarithromycin) + Aerolate
 • Biaxin (Clarithromycin) + Bronkodyl
 • Biaxin (Clarithromycin) + Elixophyllin
 • Biaxin (Clarithromycin) + Slo-bid
 • Biaxin (Clarithromycin) + Theobid
 • Biaxin (Clarithromycin) + Theoclear
 • Biaxin (Clarithromycin) + Theolair
 • Biaxin (Clarithromycin) + Theovent
 • Biaxin (Clarithromycin) + Aquaphyllin
 • Biaxin (Clarithromycin) + Elixomin
 • Biaxin (Clarithromycin) + Quibron-T
 • Biaxin (Clarithromycin) + Slo-Phyllin
 • Biaxin (Clarithromycin) + Theochron
 • Biaxin (Clarithromycin) + Theo-Dur
 • Biaxin (Clarithromycin) + Theo-24
 • Biaxin (Clarithromycin) + Uniphyl
 • E.E.S. (erythromycin) + Aerolate
 • E.E.S. (erythromycin) + Bronkodyl
 • E.E.S. (erythromycin) + Elixophyllin
 • E.E.S. (erythromycin) + Slo-bid
 • E.E.S. (erythromycin) + Theobid
 • E.E.S. (erythromycin) + Theoclear
 • E.E.S. (erythromycin) + Theolair
 • E.E.S. (erythromycin) + Theovent
 • E.E.S. (erythromycin) + Aquaphyllin
 • E.E.S. (erythromycin) + Elixomin
 • E.E.S. (erythromycin) + Quibron-T
 • E.E.S. (erythromycin) + Slo-Phyllin
 • E.E.S. (erythromycin) + Theochron
 • E.E.S. (erythromycin) + Theo-Dur
 • E.E.S. (erythromycin) + Theo-24
 • E.E.S. (erythromycin) + Uniphyl
 • E-Mycin (erythromycin) + Aerolate
 • E-Mycin (erythromycin) + Bronkodyl
 • E-Mycin (erythromycin) + Elixophyllin
 • E-Mycin (erythromycin) + Slo-bid
 • E-Mycin (erythromycin) + Theobid
 • E-Mycin (erythromycin) + Theoclear
 • E-Mycin (erythromycin) + Theolair
 • E-Mycin (erythromycin) + Theovent
 • E-Mycin (erythromycin) + Aquaphyllin
 • E-Mycin (erythromycin) + Elixomin
 • E-Mycin (erythromycin) + Quibron-T
 • E-Mycin (erythromycin) + Slo-Phyllin
 • E-Mycin (erythromycin) + Theochron
 • E-Mycin (erythromycin) + Theo-Dur
 • E-Mycin (erythromycin) + Theo-24
 • E-Mycin (erythromycin) + Uniphyl
 • Eryc (erythromycin) + Aerolate
 • Eryc (erythromycin) + Bronkodyl
 • Eryc (erythromycin) + Elixophyllin
 • Eryc (erythromycin) + Slo-bid
 • Eryc (erythromycin) + Theobid
 • Eryc (erythromycin) + Theoclear
 • Eryc (erythromycin) + Theolair
 • Eryc (erythromycin) + Theovent
 • Eryc (erythromycin) + Aquaphyllin
 • Eryc (erythromycin) + Elixomin
 • Eryc (erythromycin) + Quibron-T
 • Eryc (erythromycin) + Slo-Phyllin
 • Eryc (erythromycin) + Theochron
 • Eryc (erythromycin) + Theo-Dur
 • Eryc (erythromycin) + Theo-24
 • Eryc (erythromycin) + Uniphyl
 • EryPed (erythromycin) + Aerolate
 • EryPed (erythromycin) + Bronkodyl
 • EryPed (erythromycin) + Elixophyllin
 • EryPed (erythromycin) + Slo-bid
 • EryPed (erythromycin) + Theobid
 • EryPed (erythromycin) + Theoclear
 • EryPed (erythromycin) + Theolair
 • EryPed (erythromycin) + Theovent
 • EryPed (erythromycin) + Aquaphyllin
 • EryPed (erythromycin) + Elixomin
 • EryPed (erythromycin) + Quibron-T
 • EryPed (erythromycin) + Slo-Phyllin
 • EryPed (erythromycin) + Theochron
 • EryPed (erythromycin) + Theo-Dur
 • EryPed (erythromycin) + Theo-24
 • EryPed (erythromycin) + Uniphyl
 • Ery-Tab (erythromycin) + Aerolate
 • Ery-Tab (erythromycin) + Bronkodyl
 • Ery-Tab (erythromycin) + Elixophyllin
 • Ery-Tab (erythromycin) + Slo-bid
 • Ery-Tab (erythromycin) + Theobid
 • Ery-Tab (erythromycin) + Theoclear
 • Ery-Tab (erythromycin) + Theolair
 • Ery-Tab (erythromycin) + Theovent
 • Ery-Tab (erythromycin) + Aquaphyllin
 • Ery-Tab (erythromycin) + Elixomin
 • Ery-Tab (erythromycin) + Quibron-T
 • Ery-Tab (erythromycin) + Slo-Phyllin
 • Ery-Tab (erythromycin) + Theochron
 • Ery-Tab (erythromycin) + Theo-Dur
 • Ery-Tab (erythromycin) + Theo-24
 • Ery-Tab (erythromycin) + Uniphyl
 • Erythrocin (erythromycin) + Aerolate
 • Erythrocin (erythromycin) + Bronkodyl
 • Erythrocin (erythromycin) + Elixophyllin
 • Erythrocin (erythromycin) + Slo-bid
 • Erythrocin (erythromycin) + Theobid
 • Erythrocin (erythromycin) + Theoclear
 • Erythrocin (erythromycin) + Theolair
 • Erythrocin (erythromycin) + Theovent
 • Erythrocin (erythromycin) + Aquaphyllin
 • Erythrocin (erythromycin) + Elixomin
 • Erythrocin (erythromycin) + Quibron-T
 • Erythrocin (erythromycin) + Slo-Phyllin
 • Erythrocin (erythromycin) + Theochron
 • Erythrocin (erythromycin) + Theo-Dur
 • Erythrocin (erythromycin) + Theo-24
 • Erythrocin (erythromycin) + Uniphyl
 • Ilosone (erythromycin) + Aerolate
 • Ilosone (erythromycin) + Bronkodyl
 • Ilosone (erythromycin) + Elixophyllin
 • Ilosone (erythromycin) + Slo-bid
 • Ilosone (erythromycin) + Theobid
 • Ilosone (erythromycin) + Theoclear
 • Ilosone (erythromycin) + Theolair
 • Ilosone (erythromycin) + Theovent
 • Ilosone (erythromycin) + Aquaphyllin
 • Ilosone (erythromycin) + Elixomin
 • Ilosone (erythromycin) + Quibron-T
 • Ilosone (erythromycin) + Slo-Phyllin
 • Ilosone (erythromycin) + Theochron
 • Ilosone (erythromycin) + Theo-Dur
 • Ilosone (erythromycin) + Theo-24
 • Ilosone (erythromycin) + Uniphyl
 • PCE (erythromycin) + Aerolate
 • PCE (erythromycin) + Bronkodyl
 • PCE (erythromycin) + Elixophyllin
 • PCE (erythromycin) + Slo-bid
 • PCE (erythromycin) + Theobid
 • PCE (erythromycin) + Theoclear
 • PCE (erythromycin) + Theolair
 • PCE (erythromycin) + Theovent
 • PCE (erythromycin) + Aquaphyllin
 • PCE (erythromycin) + Elixomin
 • PCE (erythromycin) + Quibron-T
 • PCE (erythromycin) + Slo-Phyllin
 • PCE (erythromycin) + Theochron
 • PCE (erythromycin) + Theo-Dur
 • PCE (erythromycin) + Theo-24
 • PCE (erythromycin) + Uniphyl
 • Pediazole (erythromycin) + Aerolate
 • Pediazole (erythromycin) + Bronkodyl
 • Pediazole (erythromycin) + Elixophyllin
 • Pediazole (erythromycin) + Slo-bid
 • Pediazole (erythromycin) + Theobid
 • Pediazole (erythromycin) + Theoclear
 • Pediazole (erythromycin) + Theolair
 • Pediazole (erythromycin) + Theovent
 • Pediazole (erythromycin) + Aquaphyllin
 • Pediazole (erythromycin) + Elixomin
 • Pediazole (erythromycin) + Quibron-T
 • Pediazole (erythromycin) + Slo-Phyllin
 • Pediazole (erythromycin) + Theochron
 • Pediazole (erythromycin) + Theo-Dur
 • Pediazole (erythromycin) + Theo-24
 • Pediazole (erythromycin) + Uniphyl
 • Tao (Troleandomycin) + Aerolate
 • Tao (Troleandomycin) + Bronkodyl
 • Tao (Troleandomycin) + Elixophyllin
 • Tao (Troleandomycin) + Slo-bid
 • Tao (Troleandomycin) + Theobid
 • Tao (Troleandomycin) + Theoclear
 • Tao (Troleandomycin) + Theolair
 • Tao (Troleandomycin) + Theovent
 • Tao (Troleandomycin) + Aquaphyllin
 • Tao (Troleandomycin) + Elixomin
 • Tao (Troleandomycin) + Quibron-T
 • Tao (Troleandomycin) + Slo-Phyllin
 • Tao (Troleandomycin) + Theochron
 • Tao (Troleandomycin) + Theo-Dur
 • Tao (Troleandomycin) + Theo-24
 • Tao (Troleandomycin) + Uniphyl
 • Tegretol (carbamazepine) + Asmalix
 • Tegretol (carbamazepine) + T-Phyl
 • Tegretol (carbamazepine) + Theo-X
 • Tegretol (carbamazepine) + Respbid
 • Tagamet (Cimetidine) + Asmalix
 • Tagamet (Cimetidine) + T-Phyl
 • Tagamet (Cimetidine) + Theo-X
 • Tagamet (Cimetidine) + Respbid
 • Blocadren (Timolol) + Aerolate
 • Blocadren (Timolol) + Bronkodyl
 • Blocadren (Timolol) + Elixophyllin
 • Blocadren (Timolol) + Slo-bid
 • Blocadren (Timolol) + Theobid
 • Blocadren (Timolol) + Theoclear
 • Blocadren (Timolol) + Theolair
 • Blocadren (Timolol) + Theovent
 • Blocadren (Timolol) + Aquaphyllin
 • Blocadren (Timolol) + Elixomin
 • Blocadren (Timolol) + Quibron-T
 • Blocadren (Timolol) + Slo-Phyllin
 • Blocadren (Timolol) + Theochron
 • Blocadren (Timolol) + Theo-Dur
 • Blocadren (Timolol) + Theo-24
 • Blocadren (Timolol) + Uniphyl
 • Cartrol (Cartreolol) + Aerolate
 • Cartrol (Cartreolol) + Bronkodyl
 • Cartrol (Cartreolol) + Elixophyllin
 • Cartrol (Cartreolol) + Slo-bid
 • Cartrol (Cartreolol) + Theobid
 • Cartrol (Cartreolol) + Theoclear
 • Cartrol (Cartreolol) + Theolair
 • Cartrol (Cartreolol) + Theovent
 • Cartrol (Cartreolol) + Aquaphyllin
 • Cartrol (Cartreolol) + Elixomin
 • Cartrol (Cartreolol) + Quibron-T
 • Cartrol (Cartreolol) + Slo-Phyllin
 • Cartrol (Cartreolol) + Theochron
 • Cartrol (Cartreolol) + Theo-Dur
 • Cartrol (Cartreolol) + Theo-24
 • Cartrol (Cartreolol) + Uniphyl
 • Inderal (propranolol) + Aerolate
 • Inderal (propranolol) + Bronkodyl
 • Inderal (propranolol) + Elixophyllin
 • Inderal (propranolol) + Slo-bid
 • Inderal (propranolol) + Theobid
 • Inderal (propranolol) + Theoclear
 • Inderal (propranolol) + Theolair
 • Inderal (propranolol) + Theovent
 • Inderal (propranolol) + Aquaphyllin
 • Inderal (propranolol) + Elixomin
 • Inderal (propranolol) + Quibron-T
 • Inderal (propranolol) + Slo-Phyllin
 • Inderal (propranolol) + Theochron
 • Inderal (propranolol) + Theo-Dur
 • Inderal (propranolol) + Theo-24
 • Inderal (propranolol) + Uniphyl
 • Levatol (Penbutolol) + Aerolate
 • Levatol (Penbutolol) + Bronkodyl
 • Levatol (Penbutolol) + Elixophyllin
 • Levatol (Penbutolol) + Slo-bid
 • Levatol (Penbutolol) + Theobid
 • Levatol (Penbutolol) + Theoclear
 • Levatol (Penbutolol) + Theolair
 • Levatol (Penbutolol) + Theovent
 • Levatol (Penbutolol) + Aquaphyllin
 • Levatol (Penbutolol) + Elixomin
 • Levatol (Penbutolol) + Quibron-T
 • Levatol (Penbutolol) + Slo-Phyllin
 • Levatol (Penbutolol) + Theochron
 • Levatol (Penbutolol) + Theo-Dur
 • Levatol (Penbutolol) + Theo-24
 • Levatol (Penbutolol) + Uniphyl
 • Timoptic (Timolol) + Aerolate
 • Timoptic (Timolol) + Bronkodyl
 • Timoptic (Timolol) + Elixophyllin
 • Timoptic (Timolol) + Slo-bid
 • Timoptic (Timolol) + Theobid
 • Timoptic (Timolol) + Theoclear
 • Timoptic (Timolol) + Theolair
 • Timoptic (Timolol) + Theovent
 • Timoptic (Timolol) + Aquaphyllin
 • Timoptic (Timolol) + Elixomin
 • Timoptic (Timolol) + Quibron-T
 • Timoptic (Timolol) + Slo-Phyllin
 • Timoptic (Timolol) + Theochron
 • Timoptic (Timolol) + Theo-Dur
 • Timoptic (Timolol) + Theo-24
 • Timoptic (Timolol) + Uniphyl
 • Visken (Pindolol) + Aerolate
 • Visken (Pindolol) + Bronkodyl
 • Visken (Pindolol) + Elixophyllin
 • Visken (Pindolol) + Slo-bid
 • Visken (Pindolol) + Theobid
 • Visken (Pindolol) + Theoclear
 • Visken (Pindolol) + Theolair
 • Visken (Pindolol) + Theovent
 • Visken (Pindolol) + Aquaphyllin
 • Visken (Pindolol) + Elixomin
 • Visken (Pindolol) + Quibron-T
 • Visken (Pindolol) + Slo-Phyllin
 • Visken (Pindolol) + Theochron
 • Visken (Pindolol) + Theo-Dur
 • Visken (Pindolol) + Theo-24
 • Visken (Pindolol) + Uniphyl
 • Adalat (Nifedipine) + Aerolate
 • Adalat (Nifedipine) + Bronkodyl
 • Adalat (Nifedipine) + Elixophyllin
 • Adalat (Nifedipine) + Slo-bid
 • Adalat (Nifedipine) + Theobid
 • Adalat (Nifedipine) + Theoclear
 • Adalat (Nifedipine) + Theolair
 • Adalat (Nifedipine) + Theovent
 • Adalat (Nifedipine) + Aquaphyllin
 • Adalat (Nifedipine) + Elixomin
 • Adalat (Nifedipine) + Quibron-T
 • Adalat (Nifedipine) + Slo-Phyllin
 • Adalat (Nifedipine) + Theochron
 • Adalat (Nifedipine) + Theo-Dur
 • Adalat (Nifedipine) + Theo-24
 • Adalat (Nifedipine) + Uniphyl
 • Procardia (Nifedipine) + Aerolate
 • Procardia (Nifedipine) + Bronkodyl
 • Procardia (Nifedipine) + Elixophyllin
 • Procardia (Nifedipine) + Slo-bid
 • Procardia (Nifedipine) + Theobid
 • Procardia (Nifedipine) + Theoclear
 • Procardia (Nifedipine) + Theolair
 • Procardia (Nifedipine) + Theovent
 • Procardia (Nifedipine) + Aquaphyllin
 • Procardia (Nifedipine) + Elixomin
 • Procardia (Nifedipine) + Quibron-T
 • Procardia (Nifedipine) + Slo-Phyllin
 • Procardia (Nifedipine) + Theochron
 • Procardia (Nifedipine) + Theo-Dur
 • Procardia (Nifedipine) + Theo-24
 • Procardia (Nifedipine) + Uniphyl
 • Calan (Verapamil) + Aerolate
 • Calan (Verapamil) + Bronkodyl
 • Calan (Verapamil) + Elixophyllin
 • Calan (Verapamil) + Slo-bid
 • Calan (Verapamil) + Theobid
 • Calan (Verapamil) + Theoclear
 • Calan (Verapamil) + Theolair
 • Calan (Verapamil) + Theovent
 • Calan (Verapamil) + Aquaphyllin
 • Calan (Verapamil) + Elixomin
 • Calan (Verapamil) + Quibron-T
 • Calan (Verapamil) + Slo-Phyllin
 • Calan (Verapamil) + Theochron
 • Calan (Verapamil) + Theo-Dur
 • Calan (Verapamil) + Theo-24
 • Calan (Verapamil) + Uniphyl
 • Isoptin (Verapamil) + Aerolate
 • Isoptin (Verapamil) + Bronkodyl
 • Isoptin (Verapamil) + Elixophyllin
 • Isoptin (Verapamil) + Slo-bid
 • Isoptin (Verapamil) + Theobid
 • Isoptin (Verapamil) + Theoclear
 • Isoptin (Verapamil) + Theolair
 • Isoptin (Verapamil) + Theovent


El contenido de este sitio está destinado solamente a servir de información, y no debe ser interpretado como consejo, diagnóstico o tratamiento o como un sustituto para la asesoría de sus profesionales de la salud. Contacte a su médico o profesional de la salud para todas sus necesidades médicas. Al usar este sitio usted acepta los Términos de uso.