Medicación Interacción: Visión borrosa

Visión borrosa: Medicación Interacción

 • Cyclobenzaprine + ipratropium
 • Flexeril + ipratropium
 • Amitriptyline (Elavil) + Duloxetine (Cymbalta)
 • Amoxapine (Asendin) + Duloxetine (Cymbalta)
 • Clomipramine (Anafranil) + Duloxetine (Cymbalta)
 • Desipramine (Norpramin) + Duloxetine (Cymbalta)
 • Doxepin (Sinequan) + Duloxetine (Cymbalta)
 • imipramine (Tofranil) + Duloxetine (Cymbalta)
 • Nortriptyline (Aventyl) + Duloxetine (Cymbalta)
 • Protriptyline (Vivactil) + Duloxetine (Cymbalta)
 • Trimipramine (Surmontil) + Duloxetine (Cymbalta)
 • Amitriptyline (Elavil) + Fluoxetin (prozac)
 • Amoxapine (Asendin) + Fluoxetin (prozac)
 • Clomipramine (Anafranil) + Fluoxetin (prozac)
 • Desipramine (Norpramin) + Fluoxetin (prozac)
 • Doxepin (Sinequan) + Fluoxetin (prozac)
 • imipramine (Tofranil) + Fluoxetin (prozac)
 • Nortriptyline (Aventyl) + Fluoxetin (prozac)
 • Protriptyline (Vivactil) + Fluoxetin (prozac)
 • Trimipramine (Surmontil) + Fluoxetin (prozac)
 • Amitriptyline (Elavil) + Fluvoxamine (Luvox)
 • Amoxapine (Asendin) + Fluvoxamine (Luvox)
 • Clomipramine (Anafranil) + Fluvoxamine (Luvox)
 • Desipramine (Norpramin) + Fluvoxamine (Luvox)
 • Doxepin (Sinequan) + Fluvoxamine (Luvox)
 • imipramine (Tofranil) + Fluvoxamine (Luvox)
 • Nortriptyline (Aventyl) + Fluvoxamine (Luvox)
 • Protriptyline (Vivactil) + Fluvoxamine (Luvox)
 • Trimipramine (Surmontil) + Fluvoxamine (Luvox)
 • Amitriptyline (Elavil) + Paroxetine (Paxil)
 • Amoxapine (Asendin) + Paroxetine (Paxil)
 • Clomipramine (Anafranil) + Paroxetine (Paxil)
 • Desipramine (Norpramin) + Paroxetine (Paxil)
 • Doxepin (Sinequan) + Paroxetine (Paxil)
 • imipramine (Tofranil) + Paroxetine (Paxil)
 • Nortriptyline (Aventyl) + Paroxetine (Paxil)
 • Protriptyline (Vivactil) + Paroxetine (Paxil)
 • Trimipramine (Surmontil) + Paroxetine (Paxil)
 • Amitriptyline (Elavil) + amiodarone (Cordarone)
 • Amoxapine (Asendin) + amiodarone (Cordarone)
 • Clomipramine (Anafranil) + amiodarone (Cordarone)
 • Desipramine (Norpramin) + amiodarone (Cordarone)
 • Doxepin (Sinequan) + amiodarone (Cordarone)
 • imipramine (Tofranil) + amiodarone (Cordarone)
 • Nortriptyline (Aventyl) + amiodarone (Cordarone)
 • Protriptyline (Vivactil) + amiodarone (Cordarone)
 • Trimipramine (Surmontil) + amiodarone (Cordarone)
 • Amitriptyline (Elavil) + Atazanavir (Reyataz)
 • Amoxapine (Asendin) + Atazanavir (Reyataz)
 • Clomipramine (Anafranil) + Atazanavir (Reyataz)
 • Desipramine (Norpramin) + Atazanavir (Reyataz)
 • Doxepin (Sinequan) + Atazanavir (Reyataz)
 • imipramine (Tofranil) + Atazanavir (Reyataz)
 • Nortriptyline (Aventyl) + Atazanavir (Reyataz)
 • Protriptyline (Vivactil) + Atazanavir (Reyataz)
 • Trimipramine (Surmontil) + Atazanavir (Reyataz)
 • Amitriptyline (Elavil) + Bupropion (Wellbutrin)
 • Amoxapine (Asendin) + Bupropion (Wellbutrin)
 • Clomipramine (Anafranil) + Bupropion (Wellbutrin)
 • Desipramine (Norpramin) + Bupropion (Wellbutrin)
 • Doxepin (Sinequan) + Bupropion (Wellbutrin)
 • imipramine (Tofranil) + Bupropion (Wellbutrin)
 • Nortriptyline (Aventyl) + Bupropion (Wellbutrin)
 • Protriptyline (Vivactil) + Bupropion (Wellbutrin)
 • Trimipramine (Surmontil) + Bupropion (Wellbutrin)
 • Amitriptyline (Elavil) + Cimetidine (Tagamet)
 • Amoxapine (Asendin) + Cimetidine (Tagamet)
 • Clomipramine (Anafranil) + Cimetidine (Tagamet)
 • Desipramine (Norpramin) + Cimetidine (Tagamet)
 • Doxepin (Sinequan) + Cimetidine (Tagamet)
 • imipramine (Tofranil) + Cimetidine (Tagamet)
 • Nortriptyline (Aventyl) + Cimetidine (Tagamet)
 • Protriptyline (Vivactil) + Cimetidine (Tagamet)
 • Trimipramine (Surmontil) + Cimetidine (Tagamet)
 • Amitriptyline (Elavil) + Cinacalcet (Sensipar)
 • Amoxapine (Asendin) + Cinacalcet (Sensipar)
 • Clomipramine (Anafranil) + Cinacalcet (Sensipar)
 • Desipramine (Norpramin) + Cinacalcet (Sensipar)
 • Doxepin (Sinequan) + Cinacalcet (Sensipar)
 • imipramine (Tofranil) + Cinacalcet (Sensipar)
 • Nortriptyline (Aventyl) + Cinacalcet (Sensipar)
 • Protriptyline (Vivactil) + Cinacalcet (Sensipar)
 • Trimipramine (Surmontil) + Cinacalcet (Sensipar)
 • Amitriptyline (Elavil) + Diphenhydramine (Benadryl)
 • Amoxapine (Asendin) + Diphenhydramine (Benadryl)
 • Clomipramine (Anafranil) + Diphenhydramine (Benadryl)
 • Desipramine (Norpramin) + Diphenhydramine (Benadryl)
 • Doxepin (Sinequan) + Diphenhydramine (Benadryl)
 • imipramine (Tofranil) + Diphenhydramine (Benadryl)
 • Nortriptyline (Aventyl) + Diphenhydramine (Benadryl)
 • Protriptyline (Vivactil) + Diphenhydramine (Benadryl)
 • Trimipramine (Surmontil) + Diphenhydramine (Benadryl)
 • Amitriptyline (Elavil) + haloperidol (Haldol)
 • Amoxapine (Asendin) + haloperidol (Haldol)
 • Clomipramine (Anafranil) + haloperidol (Haldol)
 • Desipramine (Norpramin) + haloperidol (Haldol)
 • Doxepin (Sinequan) + haloperidol (Haldol)
 • imipramine (Tofranil) + haloperidol (Haldol)
 • Nortriptyline (Aventyl) + haloperidol (Haldol)
 • Protriptyline (Vivactil) + haloperidol (Haldol)
 • Trimipramine (Surmontil) + haloperidol (Haldol)
 • Amitriptyline (Elavil) + propafenone (Rythmol)
 • Amoxapine (Asendin) + propafenone (Rythmol)
 • Clomipramine (Anafranil) + propafenone (Rythmol)
 • Desipramine (Norpramin) + propafenone (Rythmol)
 • Doxepin (Sinequan) + propafenone (Rythmol)
 • imipramine (Tofranil) + propafenone (Rythmol)
 • Nortriptyline (Aventyl) + propafenone (Rythmol)
 • Protriptyline (Vivactil) + propafenone (Rythmol)
 • Trimipramine (Surmontil) + propafenone (Rythmol)
 • Amitriptyline (Elavil) + propoxyphene (Darvon)
 • Amoxapine (Asendin) + propoxyphene (Darvon)
 • Clomipramine (Anafranil) + propoxyphene (Darvon)
 • Desipramine (Norpramin) + propoxyphene (Darvon)
 • Doxepin (Sinequan) + propoxyphene (Darvon)
 • imipramine (Tofranil) + propoxyphene (Darvon)
 • Nortriptyline (Aventyl) + propoxyphene (Darvon)
 • Protriptyline (Vivactil) + propoxyphene (Darvon)
 • Trimipramine (Surmontil) + propoxyphene (Darvon)
 • Amitriptyline (Elavil) + quinidine (Quinidex)
 • Amoxapine (Asendin) + quinidine (Quinidex)
 • Clomipramine (Anafranil) + quinidine (Quinidex)
 • Desipramine (Norpramin) + quinidine (Quinidex)
 • Doxepin (Sinequan) + quinidine (Quinidex)
 • imipramine (Tofranil) + quinidine (Quinidex)
 • Nortriptyline (Aventyl) + quinidine (Quinidex)
 • Protriptyline (Vivactil) + quinidine (Quinidex)
 • Trimipramine (Surmontil) + quinidine (Quinidex)
 • Amitriptyline (Elavil) + Ritonavir (Norvir)
 • Amoxapine (Asendin) + Ritonavir (Norvir)
 • Clomipramine (Anafranil) + Ritonavir (Norvir)
 • Desipramine (Norpramin) + Ritonavir (Norvir)
 • Doxepin (Sinequan) + Ritonavir (Norvir)
 • imipramine (Tofranil) + Ritonavir (Norvir)
 • Nortriptyline (Aventyl) + Ritonavir (Norvir)
 • Protriptyline (Vivactil) + Ritonavir (Norvir)
 • Trimipramine (Surmontil) + Ritonavir (Norvir)
 • Amitriptyline (Elavil) + Terbinafine (Lamisil)
 • Amoxapine (Asendin) + Terbinafine (Lamisil)
 • Clomipramine (Anafranil) + Terbinafine (Lamisil)
 • Desipramine (Norpramin) + Terbinafine (Lamisil)
 • Doxepin (Sinequan) + Terbinafine (Lamisil)
 • imipramine (Tofranil) + Terbinafine (Lamisil)
 • Nortriptyline (Aventyl) + Terbinafine (Lamisil)
 • Protriptyline (Vivactil) + Terbinafine (Lamisil)
 • Trimipramine (Surmontil) + Terbinafine (Lamisil)
 • Lanoxin (Digoxin) + Cardioquin (quinidine)
 • Lanoxin (Digoxin) + Quinaglute (quinidine)
 • Lanoxin (Digoxin) + Quinidex (quinidine)
 • Lanoxin (Digoxin) + Quinora (quinidine)
 • Adalat (Nifedipine) + Cardioquin (quinidine)
 • Adalat (Nifedipine) + Quinaglute (quinidine)
 • Adalat (Nifedipine) + Quinidex (quinidine)
 • Adalat (Nifedipine) + Quinora (quinidine)
 • Procardia (Nifedipine) + Cardioquin (quinidine)
 • Procardia (Nifedipine) + Quinaglute (quinidine)
 • Procardia (Nifedipine) + Quinidex (quinidine)
 • Procardia (Nifedipine) + Quinora (quinidine)
 • Calan (Verapamil) + Cardioquin (quinidine)
 • Calan (Verapamil) + Quinaglute (quinidine)
 • Calan (Verapamil) + Quinidex (quinidine)
 • Calan (Verapamil) + Quinora (quinidine)
 • Isoptin (Verapamil) + Cardioquin (quinidine)
 • Isoptin (Verapamil) + Quinaglute (quinidine)
 • Isoptin (Verapamil) + Quinidex (quinidine)
 • Isoptin (Verapamil) + Quinora (quinidine)
 • Verelan (Verapamil) + Cardioquin (quinidine)
 • Verelan (Verapamil) + Quinaglute (quinidine)
 • Verelan (Verapamil) + Quinidex (quinidine)
 • Verelan (Verapamil) + Quinora (quinidine)
 • Bumex (Bumetanide) + Cibalith-S
 • Diachlor (Chlorothiazide) + Cibalith-S
 • Diuril (Chlorothiazide) + Cibalith-S
 • Diucardin (Hydroflumethiazide) + Cibalith-S
 • Saluron (Hydroflumethiazide) + Cibalith-S
 • Edecrin (Ethacrynic Acid) + Cibalith-S
 • Enduron (Methyclothiazide) + Cibalith-S
 • Esidrix (Hydrochlorthiazide) + Cibalith-S
 • HydroDIURIL (Hydrochlorthiazide) + Cibalith-S
 • Hygroton (Chlorthalidone) + Cibalith-S
 • Lasix (Furosemide) + Cibalith-S
 • Lozol (Indapamide) + Cibalith-S
 • Bumex (Bumetanide) + Eskalith
 • Diachlor (Chlorothiazide) + Eskalith
 • Diuril (Chlorothiazide) + Eskalith
 • Diucardin (Hydroflumethiazide) + Eskalith
 • Saluron (Hydroflumethiazide) + Eskalith
 • Edecrin (Ethacrynic Acid) + Eskalith
 • Enduron (Methyclothiazide) + Eskalith
 • Esidrix (Hydrochlorthiazide) + Eskalith
 • HydroDIURIL (Hydrochlorthiazide) + Eskalith
 • Hygroton (Chlorthalidone) + Eskalith
 • Lasix (Furosemide) + Eskalith
 • Lozol (Indapamide) + Eskalith
 • Bumex (Bumetanide) + Lithobid
 • Diachlor (Chlorothiazide) + Lithobid
 • Diuril (Chlorothiazide) + Lithobid
 • Diucardin (Hydroflumethiazide) + Lithobid
 • Saluron (Hydroflumethiazide) + Lithobid
 • Edecrin (Ethacrynic Acid) + Lithobid
 • Enduron (Methyclothiazide) + Lithobid
 • Esidrix (Hydrochlorthiazide) + Lithobid
 • HydroDIURIL (Hydrochlorthiazide) + Lithobid
 • Hygroton (Chlorthalidone) + Lithobid
 • Lasix (Furosemide) + Lithobid
 • Lozol (Indapamide) + Lithobid
 • Bumex (Bumetanide) + Lithonate
 • Diachlor (Chlorothiazide) + Lithonate
 • Diuril (Chlorothiazide) + Lithonate
 • Diucardin (Hydroflumethiazide) + Lithonate
 • Saluron (Hydroflumethiazide) + Lithonate
 • Edecrin (Ethacrynic Acid) + Lithonate
 • Enduron (Methyclothiazide) + Lithonate
 • Esidrix (Hydrochlorthiazide) + Lithonate
 • HydroDIURIL (Hydrochlorthiazide) + Lithonate
 • Hygroton (Chlorthalidone) + Lithonate
 • Lasix (Furosemide) + Lithonate
 • Lozol (Indapamide) + Lithonate
 • Bumex (Bumetanide) + Lithotabs
 • Diachlor (Chlorothiazide) + Lithotabs
 • Diuril (Chlorothiazide) + Lithotabs
 • Diucardin (Hydroflumethiazide) + Lithotabs
 • Saluron (Hydroflumethiazide) + Lithotabs
 • Edecrin (Ethacrynic Acid) + Lithotabs
 • Enduron (Methyclothiazide) + Lithotabs
 • Esidrix (Hydrochlorthiazide) + Lithotabs
 • HydroDIURIL (Hydrochlorthiazide) + Lithotabs
 • Hygroton (Chlorthalidone) + Lithotabs
 • Lasix (Furosemide) + Lithotabs
 • Lozol (Indapamide) + Lithotabs
 • Aldactazide (Spironolactone, HCTZ) + Cibalith-S
 • Aldactazide (Spironolactone, HCTZ) + Eskalith
 • Aldactazide (Spironolactone, HCTZ) + Lithane
 • Aldactazide (Spironolactone, HCTZ) + Lithobid
 • Aldactazide (Spironolactone, HCTZ) + Lithotabs
 • Aldactone (spironolactone) + Cibalith-S
 • Aldactone (spironolactone) + Eskalith
 • Aldactone (spironolactone) + Lithane
 • Aldactone (spironolactone) + Lithobid
 • Aldactone (spironolactone) + Lithotabs
 • Dyazide (Triamterene, HCTZ) + Cibalith-S
 • Dyazide (Triamterene, HCTZ) + Eskalith
 • Dyazide (Triamterene, HCTZ) + Lithane
 • Dyazide (Triamterene, HCTZ) + Lithobid
 • Dyazide (Triamterene, HCTZ) + Lithotabs
 • Dyrenium (Triamterene) + Cibalith-S
 • Dyrenium (Triamterene) + Eskalith
 • Dyrenium (Triamterene) + Lithane
 • Dyrenium (Triamterene) + Lithobid
 • Dyrenium (Triamterene) + Lithotabs
 • Maxzide (Triamterene, HCTZ) + Cibalith-S
 • Maxzide (Triamterene, HCTZ) + Eskalith
 • Maxzide (Triamterene, HCTZ) + Lithane
 • Maxzide (Triamterene, HCTZ) + Lithobid
 • Maxzide (Triamterene, HCTZ) + Lithotabs
 • Midamor (amiloride) + Cibalith-S
 • Midamor (amiloride) + Eskalith
 • Midamor (amiloride) + Lithane
 • Midamor (amiloride) + Lithobid
 • Midamor (amiloride) + Lithotabs
 • Moduretic (Amiloride, HCTZ) + Cibalith-S
 • Moduretic (Amiloride, HCTZ) + Eskalith
 • Moduretic (Amiloride, HCTZ) + Lithane
 • Moduretic (Amiloride, HCTZ) + Lithobid
 • Moduretic (Amiloride, HCTZ) + Lithotabs
 • prozac (fluoxetine) + Cibalith-S
 • prozac (fluoxetine) + Eskalith
 • prozac (fluoxetine) + Lithane
 • prozac (fluoxetine) + Lithobid
 • prozac (fluoxetine) + Lithotabs
 • Paxil (Paroxetine) + Anafranil (Clomipramine)
 • prozac (fluoxetine) + Anafranil (Clomipramine)
 • Paxil (Paroxetine) + Adapin (Doxepin)
 • Paxil (Paroxetine) + Sinequan (Doxepin)
 • Paxil (Paroxetine) + Aventyl (Nortriptyline)
 • Paxil (Paroxetine) + Asendin (Amoxapine)
 • Paxil (Paroxetine) + Surmontil (Trimipramine)
 • Paxil (Paroxetine) + Vivactil (Protriptyline)
 • Paxil (Paroxetine) + Pamelor (Nortriptyline)
 • Paxil (Paroxetine) + Elavil (Amitriptyline)
 • Paxil (Paroxetine) + Endep (Amitriptyline)
 • Paxil (Paroxetine) + Norpramin (Desipramine)
 • Paxil (Paroxetine) + Pertofrane (Desipramine)
 • Paxil (Paroxetine) + Tofranil (imipramine)
 • prozac (fluoxetine) + Adapin (Doxepin)
 • prozac (fluoxetine) + Sinequan (Doxepin)
 • prozac (fluoxetine) + Aventyl (Nortriptyline)
 • prozac (fluoxetine) + Asendin (Amoxapine)
 • prozac (fluoxetine) + Surmontil (Trimipramine)
 • prozac (fluoxetine) + Vivactil (Protriptyline)
 • prozac (fluoxetine) + Pamelor (Nortriptyline)
 • prozac (fluoxetine) + Elavil (Amitriptyline)
 • prozac (fluoxetine) + Endep (Amitriptyline)
 • prozac (fluoxetine) + Norpramin (Desipramine)
 • prozac (fluoxetine) + Pertofrane (Desipramine)
 • prozac (fluoxetine) + Tofranil (imipramine)
 • prozac (fluoxetine) + Depakene (valproic acid)
 • prozac (fluoxetine) + Dilantin (phenytoin)
 • prozac (fluoxetine) + Tegretol (carbamazepine)
 • Ambenyl-D Decongestant + Antabuse
 • Cephalosporin Antibiotics + Ambenyl-D Decongestant
 • Cefobid + Ambenyl-D Decongestant
 • Cefotan + Ambenyl-D Decongestant
 • Mandol + Ambenyl-D Decongestant
 • Moxam + Ambenyl-D Decongestant
 • Benadryl Plus Nighttime + Antabuse
 • Cephalosporin Antibiotics + Benadryl Plus Nighttime
 • Cefobid + Benadryl Plus Nighttime
 • Cefotan + Benadryl Plus Nighttime
 • Mandol + Benadryl Plus Nighttime
 • Moxam + Benadryl Plus Nighttime
 • Benylin Decongestant + Antabuse
 • Cephalosporin Antibiotics + Benylin Decongestant
 • Cefobid + Benylin Decongestant
 • Cefotan + Benylin Decongestant
 • Mandol + Benylin Decongestant
 • Moxam + Benylin Decongestant
 • Black-Draught + Antabuse
 • Cephalosporin Antibiotics + Black-Draught
 • Cefobid + Black-Draught
 • Cefotan + Black-Draught
 • Mandol + Black-Draught
 • Moxam + Black-Draught
 • Comtrex Liquid + Antabuse
 • Cephalosporin Antibiotics + Comtrex Liquid
 • Cefobid + Comtrex Liquid
 • Cefotan + Comtrex Liquid
 • Mandol + Comtrex Liquid
 • Moxam + Comtrex Liquid
 • Contac Nighttime Cold Medicine Liquid + Antabuse
 • Cephalosporin Antibiotics + Contac Nighttime Cold Medicine Liquid
 • Cefobid + Contac Nighttime Cold Medicine Liquid
 • Cefotan + Contac Nighttime Cold Medicine Liquid
 • Mandol + Contac Nighttime Cold Medicine Liquid
 • Moxam + Contac Nighttime Cold Medicine Liquid
 • Entex Liquid + Antabuse
 • Cephalosporin Antibiotics + Entex Liquid
 • Cefobid + Entex Liquid
 • Cefotan + Entex Liquid
 • Mandol + Entex Liquid
 • Moxam + Entex Liquid
 • Geravite Elixir + Antabuse
 • Cephalosporin Antibiotics + Geravite Elixir
 • Cefobid + Geravite Elixir
 • Cefotan + Geravite Elixir
 • Mandol + Geravite Elixir
 • Moxam + Geravite Elixir
 • Geriplex-FS Liquid + Antabuse
 • Cephalosporin Antibiotics + Geriplex-FS Liquid
 • Cefobid + Geriplex-FS Liquid
 • Cefotan + Geriplex-FS Liquid
 • Mandol + Geriplex-FS Liquid
 • Moxam + Geriplex-FS Liquid
 • Gevrabon Liquid + Antabuse
 • Cephalosporin Antibiotics + Gevrabon Liquid
 • Cefobid + Gevrabon Liquid
 • Cefotan + Gevrabon Liquid
 • Mandol + Gevrabon Liquid
 • Moxam + Gevrabon Liquid
 • Hycotuss Expectorant + Antabuse
 • Cephalosporin Antibiotics + Hycotuss Expectorant
 • Cefobid + Hycotuss Expectorant
 • Cefotan + Hycotuss Expectorant
 • Mandol + Hycotuss Expectorant
 • Moxam + Hycotuss Expectorant
 • Lomotil Liquid + Antabuse
 • Cephalosporin Antibiotics + Lomotil Liquid
 • Cefobid + Lomotil Liquid
 • Cefotan + Lomotil Liquid
 • Mandol + Lomotil Liquid
 • Moxam + Lomotil Liquid
 • Medi-Flu Liquid + Antabuse
 • Cephalosporin Antibiotics + Medi-Flu Liquid
 • Cefobid + Medi-Flu Liquid
 • Cefotan + Medi-Flu Liquid
 • Mandol + Medi-Flu Liquid
 • Moxam + Medi-Flu Liquid
 • Novahistine Elixir + Antabuse
 • Cephalosporin Antibiotics + Novahistine Elixir
 • Cefobid + Novahistine Elixir
 • Cefotan + Novahistine Elixir
 • Mandol + Novahistine Elixir
 • Moxam + Novahistine Elixir
 • NyQuil Nighttime Cold + Antabuse
 • Cephalosporin Antibiotics + NyQuil Nighttime Cold
 • Cefobid + NyQuil Nighttime Cold
 • Cefotan + NyQuil Nighttime Cold
 • Mandol + NyQuil Nighttime Cold
 • Moxam + NyQuil Nighttime Cold
 • Peri-Colace + Antabuse
 • Cephalosporin Antibiotics + Peri-Colace
 • Cefobid + Peri-Colace
 • Cefotan + Peri-Colace
 • Mandol + Peri-Colace
 • Moxam + Peri-Colace
 • Pertussin PM Liquid + Antabuse
 • Cephalosporin Antibiotics + Pertussin PM Liquid
 • Cefobid + Pertussin PM Liquid
 • Cefotan + Pertussin PM Liquid
 • Mandol + Pertussin PM Liquid
 • Moxam + Pertussin PM Liquid
 • Phenergan VC Syrup + Antabuse
 • Cephalosporin Antibiotics + Phenergan VC Syrup
 • Cefobid + Phenergan VC Syrup
 • Cefotan + Phenergan VC Syrup
 • Mandol + Phenergan VC Syrup
 • Moxam + Phenergan VC Syrup
 • Senokot Syrup + Antabuse
 • Cephalosporin Antibiotics + Senokot Syrup
 • Cefobid + Senokot Syrup
 • Cefotan + Senokot Syrup
 • Mandol + Senokot Syrup
 • Moxam + Senokot Syrup
 • Triaminic Expectorant with Codeine + Antabuse
 • Cephalosporin Antibiotics + Triaminic Expectorant with Codeine
 • Cefobid + Triaminic Expectorant with Codeine
 • Cefotan + Triaminic Expectorant with Codeine
 • Mandol + Triaminic Expectorant with Codeine
 • Moxam + Triaminic Expectorant with Codeine
 • Trind Liquid + Antabuse
 • Cephalosporin Antibiotics + Trind Liquid
 • Cefobid + Trind Liquid
 • Cefotan + Trind Liquid
 • Mandol + Trind Liquid
 • Moxam + Trind Liquid
 • Tussar SF Syrup + Antabuse
 • Cephalosporin Antibiotics + Tussar SF Syrup
 • Cefobid + Tussar SF Syrup
 • Cefotan + Tussar SF Syrup
 • Mandol + Tussar SF Syrup
 • Moxam + Tussar SF Syrup
 • Tuss-Ornade Liquid + Antabuse
 • Cephalosporin Antibiotics + Tuss-Ornade Liquid
 • Cefobid + Tuss-Ornade Liquid
 • Cefotan + Tuss-Ornade Liquid
 • Mandol + Tuss-Ornade Liquid
 • Moxam + Tuss-Ornade Liquid
 • Tylenol Cold Night Time + Antabuse
 • Cephalosporin Antibiotics + Tylenol Cold Night Time
 • Cefobid + Tylenol Cold Night Time
 • Cefotan + Tylenol Cold Night Time
 • Mandol + Tylenol Cold Night Time
 • Moxam + Tylenol Cold Night Time
 • Vigortol Liquid + Antabuse
 • Cephalosporin Antibiotics + Vigortol Liquid
 • Cefobid + Vigortol Liquid
 • Cefotan + Vigortol Liquid
 • Mandol + Vigortol Liquid
 • Moxam + Vigortol Liquid
 • Vitamin B Complex Elixir + Antabuse
 • Cephalosporin Antibiotics + Vitamin B Complex Elixir
 • Cefobid + Vitamin B Complex Elixir
 • Cefotan + Vitamin B Complex Elixir
 • Mandol + Vitamin B Complex Elixir
 • Moxam + Vitamin B Complex Elixir
 • Zantac Syrup + Antabuse
 • Cephalosporin Antibiotics + Zantac Syrup
 • Cefobid + Zantac Syrup
 • Cefotan + Zantac Syrup
 • Mandol + Zantac Syrup
 • Moxam + Zantac Syrup
 • Halothane + phenytoin
 • Lidocaine + propranolol
 • Maprotiline + risperidone
 • pilocarpine + Propine
 • E-Pilo Preparations + Propine
 • pilocarpine + Dipivefrin
 • E-Pilo Preparations + Dipivefrin
 • ipratropium + Belladonna
 • Atrovent + Belladonna
 • Atrovent + Belladonna


El contenido de este sitio está destinado solamente a servir de información, y no debe ser interpretado como consejo, diagnóstico o tratamiento o como un sustituto para la asesoría de sus profesionales de la salud. Contacte a su médico o profesional de la salud para todas sus necesidades médicas. Al usar este sitio usted acepta los Términos de uso.